IBI – Intelligent El Installation

Tilbage til El installation

Den intelligente installation IBI

Først og fremmest bevirker fremkomsten af de intelligente installationssystemer, at man nu har en hidtil ukendt mulighed for at tilpasse bygningens funktionalitet til brugernes behov. Samtidigt indebærer systemerne, at man udover den individuelt tilpassede lysstyring også får en lang række ny muligheder for komfort, energibesparelser, indbrudssikring, overvågning, fjernstyring og personsikkerhed.


En traditionel elinstallation er meget lidt fleksibel og kræver nøje planlægning. Efterfølgende ændringer af installationens funktioner er ofte meget bekostelige og kræver indgreb i bygningsdele.


Den intelligente installations fleksibilitet indebærer, at omkostningerne ved ændringer i en bygnings anvendelse eller opdeling vil blive væsentligt lavere end ved en traditionel installation.


I boliger ser man en trend, hvor brugeren efter indflytning selv skal kunne bestemme rumopdelingen. I administrationsbygninger, hvor der hyppigt flyttes skillevægge, udgør omkostningerne til ændringer i elinstallationen ofte en væsentlig post. Selv om skillevæggene er friholdt for elinstallationer, skal der ændres på tændinger, hvilket i en traditionel installation medfører ny kabeltræk. I en intelligent installation udføres ændringen blot ved nogle få indtastninger på en PC.


Generelt kan man sige, at udgiften til en intelligent installation er større end til en traditionel installation, hvis man blot har brug for nogle simple tænd/sluk-funktioner. Ønsker man derimod en fremtidssikret installation med et højere komfortniveau, med nogle få automatikfunktioner og f.eks. varmestyring, nærmer priserne sig hurtigt hinanden.
Forhør dig nærmere om IBI installationer i Aarhus, Randers og Østjylland.


Ved avancerede installationer eller i bygninger, hvor man ønsker høj fleksibilitet, vil en intelligent installation være billigere end en traditionel installation.

    Muligheder med IBI:  • Bevægelsesstyring af  lys
  • Dagslysstyring af lys
  • Varmestyring
  • Web baseret kommandocentral
  • Hjemmesimulering
  • Sluk alt
  • Fjernstyring af alarm, varme lys
  • Din fantasi